Kontakt

Kontakt

LepszaOferta.pl SA

Adres: Zamknięta 10/lok. 1.5, 30-554 Kraków

LepszaOferta.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zamkniętej 10 lok. 1.5, 30-554 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410204 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6751470502, REGON: 122467692, kapitał zakładowy: 3 027 500 zł