Zasady działania

Partner – podmiot trzeci prowadzący sklep internetowy lub jakąkolwiek działalność w internecie, dostarczający produkty lub usługi dla klienta indywidualnego lub firmowego

Użytkownik – osoba fizyczna lub firma, która nabywa produkty lub usługi u partnera za pomocą serwisu

Serwis – LepszaOferta.pl S.A., pośrednicząca między użytkownikiem a partnerem podczas nabywania produktów lub usług

Wynagrodzenie – kwota pieniężna wypłacana Serwisowi przez Partnera, wyrażona w procencie wartości produktów lub usług nabytych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu

ZASADY DZIAŁANIA:

1. Użytkownik wyszukuje na liście w Serwisie Partnera, u którego chce nabyć produkt lub usługę

2. Użytkownik po kliknięciu w dedykowany link w Serwisie zostaje przekierowany do strony internetowej partnera, na której może nabyć produkty lub usługi

3. Po poprawnym nabyciu produktów lub usług u Partnera, Partner przesyła do Serwisu informacje o wartości nabytych produktów, a także kwotę należnego wynagrodzenia

4. Po poprawnym zaksięgowaniu wynagrodzenia na koncie bankowym Serwisu, Serwis przeznaczy 100% dochodu z wynagrodzenia na pomoc wybranym organizacjom charytatywnym, szpitalom, organizacjom medycznym, grupom społecznym i innym podmiotom i osobom uznanym za ważne cele w walce ze skutkami pandemii koronawirusa.

5. Serwis opublikuje na stronie głównej informacje o łącznej wysokości przekazanych kwot

ZASADY WYPŁATY WSPARCIA:

1. Wsparcie może być przekazane w dowolnej formie ( w szczególności pieniężnej , rzeczowej, usługowej itp.) uzgodnionej z beneficjentem.

2. Listę podmiotów, które zostaną Beneficjentami niniejszej akcji wyłoni komisja złożona z min. 3 przedstawicieli Serwisu spośród nadesłanych zgłoszeń oraz własnych wskazań.

3. Podmioty o których mowa powyżej będą wyłaniane wg kryteriów komisji, które w trosce o dobro przedsięwzięcia nie zostaną w pełni przedstawione opinii publicznej, jednak będą opierać się o następujące założenia główne:
– długoterminowe korzyści dla społeczeństwa i gospodarki,
– sytuacja Beneficjenta – w tym brak możliwości innej pomocy z zewnątrz,
– zaspokojenie całości lub dużej części potrzeb Beneficjenta.

Wróć do zakupów i pomagaj